Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

Bu makaledeki konular

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?
Yeminli tercüman olmak için Gereken Belgeler ve Evraklar
Noter Yeminli Tercüman Ünvanı Nereden Alınır?
Yeminli Tercümanlar Nasıl Yemin Eder?

 

Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

Tercümanlık insanlık tarihinin en eski ve en önemli mesleklerinden biridir. İnsanlık bu mesleğe her zaman hava kadar su kadar ihtiyaç duymuştur. Tercümanlar yeri gelmiş savaşlara neden olmuş, yeri gelmiş suçsuz birini darağacına göndermiş yeri gelmiş bir toplumun yok olmasına neden olmuş ve yeri gelmiş milyon dolarlık sözleşmelerin yapılmasına vesile olmuşlardır.

Bu kadar eski ve önemli olan tercümanlık mesleği kendi içinde bazı alanlara ayrılmaktadır. Yeminli çevirmen, ardıl tercüman, simultane tercüman ve işaret dili tercümanı gibi…

 

Yeminli tercüman olmak için Gereken Belgeler ve Evraklar

Yeminli tercüman olabilmek için öncelikli koşullar şunlardır;

  1. Sabıka kaydınızın olmaması ve
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir
  3. Herhangi bir yeminli tercüme bürosu çatısı altında çalışıyor olmanız ve
  4. Yeminli tercüman unvanını verecek olan noterliğin il sınırları içerisinde oturduğunuzu gösterir ikametgâh belgesine sahip olmanız gerekmektedir
  5. Ve son olarak en önemlisi de Tercümanlık yapmak istediğiniz yabancı dili iyi derecede bildiğinizi gösterir üniversite diploması, dil okulu sertifikası ve benzeri herhangi bir resmi evraka sahip olmanız gerekmektedir.

 

Noter Yeminli Tercüman Ünvanı Nereden Alınır?

Noter yeminli tercüman ünvanını Türkiye’de şuanda sadece noterlikler vermektedir. Yukarıda verilen koşullara sahip olmanız halinde yeminli tercümanlık yapmak istediğiniz noterliğe yukarıda ki koşulları taşıdığınızı gösterir belgeleri gösterdikten sonra noterliğin sizin yeminli tercümanlık yapabileceğinize kanaat getirmesi gerekmektedir. Noterlikler devlet adına güvenin tesis edildiği sağlandığı yerler olduğu için noterliğin size tam kanaat getirmesi güvenmesi gerekmektedir.

Yukarıda ki tüm koşulları taşısanız bile noterlik size yeminli tercüme yapma yetkisi vermeyebilir.

Yeminli çevirmen olabilmek için herhangi bir yeminli tercüme bürosu çatısı altında çalışıyor olmanız güvenilir olmanız ve ulaşılabilir olmanız gerekmektedir.

Yeminli tercüme bürosunun dışında başka bir şirkette çalışan kişiler sabıka kaydı olan kişiler yabancı uyruklu kişiler yemini tercüman olamazlar.

Yukarıda verilen koşulları taşıdığınızı gösterir belgeleri noterliğe sunduktan ve noterin size olumlu kanaatinden sonra noterlikte adınıza YEMİNLİ TERCÜMAN YEMİN ZABTI yada diğer bir adıyla YEMİNLİ TERCÜMAN YEMİN TUTANAĞI hazırlanır.

 

Yeminli Tercümanlar Nasıl Yemin Eder?

Daha sonra yeminli tercüman adayı noter huzurunda ayağa kalkarak şu yemin metnini okur  “yapacağım tercümeleri; konuşulanlara, bilgi ve açıklamalara, ibraz edilen belgelere ve taleplere uygun şekilde yapacağıma, öğrendiğim veya öğreneceğim sırları açıklamayacağıma, başkalarının ısrar ve telkinleri ile hareket etmeyeceğime NAMUSUM, ŞEREFİM VE KUTSAL SAYDIĞIM BÜTÜN İNANÇ VE DEĞERLERİM ÜZERİNE noter huzurunda yemin ederim.

Bu yeminden sonra yemin tutanağı noter ve yeminli çevirmen tarafından imzalanarak bir nüshası noterlikte saklanmak üzere dosyalanır bir nüshası yeminli tercüme bürosuna verilir ve bir nüshası da yeminli tercümana verilir.

Tüm bu işlemlerden sonra artık siz yeminli tercüme büronuza ve ilgili noterliğe bağlı noter onaylı yeminli tercümansınız.