Yeminli Tercüme Hakkında Merak Edilen Her Şey

BU MAKALEDEKİ KONULAR

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüman kaşeli belge resmi bir hüvviyet kazanmış demektir. Yeminli tercüman kaşeli bir belge demek; evrakın aslına uygun olarak tercümanın hiçbir tesir altında kalmadan gerçek ve doğru bir şekilde tercüme edilmiş olduğunu gösterir.

Yeminli Tercüman Nedir?

Bildiği dili resmi bir belge ile kanıtlayan ve noter huzurunda yemin eden kişilere denir. Yeminli tercüman kimdir? Başlıklı makalemizden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yeminli Tercümenin Avantajları Nedir?

Yeminli tercüme yapılan belgenin tercüman imzası ve kaşesi mevcuttur. Bundan dolayı yapılacak tüm tercüme işlemlerinin doğru ve orijinal dosyaya bağlı karak birebir tercümesi yapılacak belgenin sorumluğu yeminli tercümana aittir.

Yeminli Tercüme Nerelerde Kullanılır?

Yeminli tercüme onayını isteyen makalamlar;
Devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, evlenme daireleri, konsolosluklar gibi kamu kuruluşları tarafından talep edidlir.

 

Merhabalar, ben yeminli mütercim tercüman Gürkan Gülpınar. Bugün sizlere yeminli tercüme ile alakalı bilgi vermek istiyorum.

Yeminli tercüme diğer bir ifade ile yasal onaylı tercüme, adalet bakanlığına bağlı noterler tarafından, resmi evrakları tercüme etmek üzere yetkilendirilmiş, bir yeminli tercüman tarafından imza ve kaşe altına alınmış evraklara denir. Bu evraklar yetkili makamlar tarafından resmi belge statüsüne sahip evraklar olarak kabul edilir.

Bir Tercümenin Yeminli Tercüme Olduğunu Nasıl Anlarız?

Yeminli çevirisi yapılmış evrakın sol üst köşesinde yeminli tercümanın bağlı bulunduğu yeminli tercüme bürosunun isminin ve irtibat bilgilerinin bulunması zorunludur. Sağ üst köşede ise ‘Translation’ diye bir ibare bulunması gerekmektedir. Evrakın alt kısmında ise evrakı tercüme eden yeminli tercümanın kaynak dilden hedef dile yani Türkçe’den İngilizce’ye, aslına ya da fotokopisine uygun olarak çevrildiğine dair ibare bulunması gerekmektedir. Yeminli tercümesi yapılmış evrakların, tercümanın ıslak imza ve kaşesini taşıması zorunludur.

Hangi Durumlarda Yeminli Tercüme Gerekmektedir?

Yurt dışından alınan, Türkiye’ye getirilen veya Türkiye’de kullanılacak olan ya da Türkiye’den alınmış, yurt dışında kullanılmak üzere yurt dışına götürülecek evrakların yeminli tercümeden geçmesi gerekmektedir. İdari organlar, üniversiteler, mahkemeler, noterler bu evrakların yeminli tercümesini talep edebilir sizden. Yalnız yeminli tercümesinin yapılmış olması özellikle Türkiye’de evrakın, bahsetmiş olduğum idari organlarda, üniversitelerde, noterlerde kullanabileceği anlıma gelmemektedir. Nitekim bazı resmi kuruluşlar, resmi makamlar yeminli tercümenin dışında yeminli tercümesi yapılan evrakın artı olarak noter tasdikinin de yapılmış halini talep etmektedir. Hatta bazı resmi kuruluşlar yeminli tercüme akabinde noter tasdiki akabinde apostil  tasdiki talep etmektedir. Kısacası evrakın yurt dışından Türkiye’ye getirilen evrakları kullanacağınız yere sormanız gerekmektedir. Yeminli tercüme çoğunlukla resmi makamlarda geçmektedir ama bazı resmi makamlar noter tasdiki talep edebilirler sizden.

Yeminli Tercümenin Noter Tasdiki ve Apostil Tasdiki Nasıl Yapılır?

Yeminli çeviri yapıldıktan sonra eğer sizden artı olarak noter tasdiki de istenmişse çeviriyi yaptırmış olduğunuz yeminli çeviri bürosunun bağlı bulunduğu noterde evrakınızı noter tasdiki yaptırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus; yeminli çeviri  bürosunun yönlendirmelerine riayet etmenizdir. Çünkü ‘X’ bir yeminli tercüme bürosuna yaptırmış olduğunuz yeminli çeviri evrakını başka bir noterde kullanamayabilirsiniz. O yüzden o büronun anlaşmalı olduğu noterde  noter tasdikini yaptırmalısınız. Noter tasdikini yaptırdıktan sonra apostil tasdiki gerekiyorsa o noterliğin bulunduğu kaymakamlıkta ücretsiz olarak apostil tasdikini yaptırabilirsiniz. Sıralama şu şekilde: Yeminli çeviri bürosunda yeminli tercüme yaptırıyoruz akabinde yeminli tercüme bürosunun yönlendirmiş olduğu noterde, noter tasdikini yaptırıyoruz daha sonrasında o noterin bulunmuş olduğu ilçe kaymakamlığında apostil tasdiki yaptırıyoruz.

Yeminli Tercüme Her Yerde Geçerli Midir?

Yeminli çeviri evrakınızın resmi bir hal almış halidir. Ancak her makam sadece yeminli tercüme kabul etmeyebilir, artı olarak noter tasdiki isteyebilir bunu evrakı vereceğiniz makama sormanız gerekmektedir.

Yeminli Tercüme Yapan Yerler Nerelerdir?

Bu husus çok önemlidir. Nedeni ise yeminli çeviri bürosu, yeminli tercüman olduğunu iddia eden insanlara para verip tercümenizi yaptırdıktan sonra noter tasdiki yaptıramayabilirsiniz. Yeminli bir büro, yeminli bir tercüman değilse, hizmet aldığınız tercüman evrakınızı yanlış tercüme etmiş ise ve o halde yanlış bir şekilde noter tasdikinden geçmiş ise muhatap bulamayabilirsiniz.

Yeminli Tercüme Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Yeminli tercüme fiyatları bu konu ile alakalı başka bir videomuzda ve yeminli tercüme fiyatları nasıl hesaplanıyor  bağlantılarımızda bu konuda bilgi verdik. Fakat şunu söyleyeyim bir evrakın standart, yeminli çeviri olmamış hali ile yeminli çeviri olmuş hali arasında herhangi bir fiyat farkı bulunmamaktadır. Çünkü yeminli büro, yeminli çeviri evrakını talep ettiyseniz sadece ıslak kaşe ve imza ile resmi bir hüvviyet kazandırmaktadır. Türkiye’de ki bir çok yeminli büro bu iş için artı ücret talep etmemektedir fakat noter tasdik ücreti, yeminli çeviri işleminden ayrıdır. Noter tasdik ücreti yeminli çeviri bürosu ile alakalı değildir bu husus karıştırılmamalıdır. Yeminli çeviri ücreti, büronun size verdiği bir hizmettir artı bir ücret gerektirmemektedir, çeviri ücretini vermeniz yeterlidir. Noter tasdik ücretinin ne kadar olacağı konusunda yeminli çeviri  bürosundan bilgi alabilirsiniz.